ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

96/36 หมู่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

โทรศัพท์ : 0-7530-8186 โทรสาร : 0-7530-8186

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : jula8019@gmail.com

Google Map
เดินทางไปสสอ.จุฬาภรณ์